Konkurser i uke 52/2017

Ikke uventet var det en betydelig nedgang i antall konkursåpninger den siste uka i år. Men for året som helhet har det vært en betydelig oppgang sammenlikna med 2016. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 2 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak 
  • Rent og Pent Bygg as - org.nr 918 761 381
  • Midtgaard Bygg as - org.nr 917 499 683

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her