Konkurser i uke 52/2018

Da ble det ingen helt konkursfri uke i 2018 heller. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 1 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
 
  • Atlant Entreprenør SVS as - org.nr 975 964 019

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her