Konkurser i uke 6/2019

Denne uka var det en liten økning i antall konkursåpninger.  I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 13 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlings-
firma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
 • Nor Isolering as - org.nr 913 368 177
 • Argon Entreprenør as - org.nr 916 824 602
 • Heatup as - org.nr 917 995 389
 • Total Ringen as - org.nr 918 364 161
 • Lukterus as - org.nr - 915 601 642
 • Kodar Elektro & VVS as - org.nr 917 849 129
 • Matax as - org.nr 919 309 326
 • Alexander Mostad/Mostad - org.nr 917 107 726
 • Ullensaker Bygg as - org.nr 920 390 889
 • Gulvbygg as - org.nr 914 727 529
 • Zawila Bygtjenester - org.nr 912 300 056
 • Tjøme Mur og Vedlikehold Jon Bøe - org.nr 884 723 922
 • C.M Bygg og Service (nuf) - org.nr 917 188 904 

Leie/formidlingsfirma:

 • Trias Consulting as - org.nr 916 923 619

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her