Konkurser i uke 7/2019

Denne uka var det en kraftig økning i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 21 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlings-
firma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak 
 • Larsens Boservice as - org.nr 975 966 755
 • Konrad Bygg as - org.nr 920 320 279
 • Nytt Hjem Piotr Pietrzyk - org.nr 894 502 452
 • Byggfasade as - org.nr 918 259 818
 • CR Flis Cato Rustaden org.nr 917 757 402
 • Arkiteks Sutovs - org.nr 918 910 603
 • Memtek as - org.nr 895 424 862
 • Proff Med Bygg as - org.nr 914 253 969
 • Oppland Rør og Sveis as - org.nr 815 293 452
 • Omega Bygg og Anlegg as - org.nr 815 169 212
 • Cameleon Tomasz Czermak - org.nr 999 142 001
 • Bygg og Rehab as - org.nr 913 138 341
 • Arturas Stasiunas - org.nr 920 038 336
 • Malermestrene Johansen as - org.nr 997 023 374
 • NPM Bygg as - org.nr 919 496 932
 • Lukas Byggservice as - org.nr 918 058 338
 • RS Service og Montering as - org.nr 897 065 142
 • Ole Petter Gustavsen Bygg - org.nr 996 657 450
 • Ergo Entreprenør as - org.nr 817 131 972
 • HLMaskintjenester as - org.nr 919 307 781
 • Snekker og Maler Paulauskas - org.nr 913 272 900

Leie/formidlingsfirma:

 • Dugnadsbemanning as - org.nr 919 314 001

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her