Konkurser i uke 8/2018

Nok ei ny uke med økende antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 22 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
 • Brann - og Fyringssikring as - org.nr 987 477 237
 • Gunnar Heggestuen - org.nr 981 619 986
 • Malermester Rønning as - org.nr 996 276 481
 • Bygg med Tradisjoner Ove Andreasen - org.nr 998 179 467
 • Ole Nybygg as - org.nr 912 540 855
 • Bygg Service Bronikowski - org.nr 912 049 191
 • Talberg Bygg as (tidl. Totalbygg Kowalski as) - org.nr 814 148 882
 • Andeby Brønnboring as - org.nr 896 223 232
 • Vistal Construction Sp.ZO.O (nuf) - org.nr 915 408 931
 • Aktiv Vedlikehold as - org.nr 917 816 506
 • Martin Maler Martynas Didzgalvis - org.nr 815 807 472
 • Markas as - org.nr 913 077 016
 • Lars-Andre Espegard as - org.nr 970 974 024
 • Bygg - Kr Rafal Krysztofinski - org.nr 915 743 444
 • ABC Bygg - Pawel Sitko - org.nr 915 865 712
 • MV Project - org.nr 916 221 096
 • Kolco as - org.nr 981 164 180
 • Byggtjenester R. Rochewicz - org.nr 915 738 559
 • NM Eiendom as - org.nr 915 447 465
 • AE Service Robert Grzegorczyk - org.nr 912 582 663
 • Proff Hus Bygg as - org.nr 919 138 556
 • Raylin Services as - org.nr 916 817 819

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her