Laveste fødselsoverskudd siden 1985

Færre fødsler og flere døde ga oss i årets tre første måneder det laveste fødselsoverskuddet på 33 år. Vi ble 7 2000 flere i 1. kvartal og folketallet i Norge er nå 5,3 millioner. Fødselsoverskuddet ble på 1 700, noe som er det laveste i første kvartal siden 1985.

Lav nettoinnvandring
Nettoinnvandringa er fortsatt lav. Tallene viser at 13 300 flyttet til Norge i 1. kvartal og 7 900 flyttet ut. Den lave nettoinnvandringa sammen med det lave fødselsovserskuddet ga oss lav folkevekst, sammenliknet med tallene for noen få år siden.

Utenlandske statsborgerer
Fortsatt er det flest syrerer og polakker på lista over utenlandske statsborgerer som har innvandret. Om lag 1 600 syrerer ble registrert som innvandrer til Norge i 1. kvartal. Tallet for polakker var omtrent like høgt, men mange polakker ble også registrert som utvandret.

Les mer: ssb.no