Ledigheten fortsetter å falle

Antall personer som er registrert som helt ledige gikk ned med 1 700 personer i november, i følge sesongjusterte tall fra Nav. Bruttoledigheten, som inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav, falt også med 1 700 personer. I gjennomsnitt var det 770 personer som registrerte seg som arbeidssøkere hos Nav hver virkedag i november. Det er nesten 300 færre hver dag sammenliknet med starten av 2016.

Ved utgangen av november var det registrert 64 200 helt arbeidsledige hos Nav. Det er en nedgang på 13 900 sammenliknet med november i fjor. Andelen helt ledige har dermed gått ned fra 2,8 prosent til 2,3 prosent. 55 prosent av de helt ledige mottok dagpenger.

Til sammen var 84 700 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos Nav (bruttoledigheten). Det er 13 800 færre enn for ett år siden, og tilsaverer 3,0 prosent av arbeidsstyrken. Det er en nedgang fra 3,6 prosent i fjor.

Les mer: nav.no