Litt mindre byggeavfall

Det ble generert 1,78 millioner tonn byggeavfall i Norge i 2015. Det er en svak nedgang på 1,5 prosent fra året før. Avfallsmengdene fra nybygg og rehabilitering viste en moderat økning fra 2014, og avfall fra riving har gått ned rundt 8,2 prosent. Mesteparten av avfallet fra byggevirksomheten består av materialer som er lite forurenset og som kan deponeres eller brukes om igjen uten spesielle miljøhensyn. En del bygningsmaterialer inneholder imidlertid både miljøgifter og andre farlige avfallstyper som det er viktig å håndtere på en forsvarlig måte.

Avfallsmengden fra byggeaktivitet har i snitt hatt en svakere vekst enn omsetningen i næringen i årene etter 2009, og fra 2012 viser statistikken en svak nedgang i avfallsmengden. Mens omsetningen i bygge- og anleggsnæringen i bygge - og anleggsnæringen viser en stabil vekst i samme periode.

Les mer: ssb.no