Lønnskrav på 1,5 millioner kroner oversendt til Engra

I mai i år gikk Arbeidstilsynet og Økokrim til aksjon på Ansgar Hotell i Oslo, som etter planen skal bli et profilert hotell i Choice-kjedens portefølje. Oslo Bygningsarbeiderforening har dokumentert at arbeiderne på bygget har gått på lønninger mellom 20 og 30 kroner timen, og fremmer nå lønnskrav på vegne av fem bosniske medlemmer. De resterende arbeiderne har ikke ønsket å fremme krav - noen av dem fordi de er i slekt med firmaets bosniske ledelse, noen av dem fordi de er blitt truet fra det.

Choice-kjeden har ved styreleder Petter A. Stordalen forsikret at de vil stille som garantist for at arbeiderne får det de har krav på. Selskapet, som i fjor fikk et driftsresultat på over en halv milliard kroner, og som ifølge Stordalen selv vil gjøre det enda bedre i år, har nå fått et beløp å forholde seg til. Oslo Bygningsarbeiderforening avventer svar fra firmaet i løpet av nærmeste fremtid.