Markant nedgang i arbeidsledigheten i januar

Antallet personer som er registrert som helt ledige gikk ned med 2 000 i januar, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt med 2 700 personer. Den registrerte arbeidsledigheten har falt jevnt i over ett år, når det korrigeres for sesongsvingninger.

Antallet helt ledige gikk ned i alle fylker og for de fleste yrkesgrupper i januar.

Ved utgangen av januar var det registrert 71 800 helt arbeidsledige hod NAV. Det er en nedgang på 16 400 sammenlignet med januar i fjor. Ledigheten har dermed gått ned fra 3,2 prosent av arbeidsstyrken til 2,6 prosent. 54 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i janauer.

Til sammen var 91 300 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV (bruttoledigheten). Det er  17 200 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 3,3 prosent av arbeidsstyrken. Det er en nedgang fra 3,9 prosent i fjor. 

Nedgangen i antallet helt ledige var størst innen bygg - og anleggsarbeid, industriarbeid og ingeniør- og ikt-fag. Det var kun innen akademiske yrker at antall helt ledige gikk litt opp i januar.

Selv om arbeidsledigheten har gått mest ned innen bygg- og anleggsarbeid så er det likevel slik at det er innenfor denne næringen arbeidsledigheten er høyest. Innenfor bygg og anlegg er arbeidsledigheten 4,4 prosent av arbeidsstyrken.

Les mer:nav.no