Nederlag for NHO

Det siste året har NHO  kjørt et knallhardt løp mot at utenlandske arbeidstakere skal ha verdige forhold på norske arbeidsplasser. NHO har siden lønnsoppgjøret i april gjort alt de kan for å sabotere at de nye minstelønnssatsene i Fellesoverenskomsten for byggfag skal gjøres gjeldende. Det er en statlig nenmd, tariffnemnda, som har til oppgave å allmenngjøre bestemmelsene i avtalene våre. Vanligvis skulle nenmda ha fattet et nytt vedtak allerede i juni, men på grunn av NHOs råkjør mot hele allmenngjøringsinstituttet valgte nenmda å få en uttalelse fra Justisdepartementets lovavdeling om allmenngjøring var i strid med EØS-avtalen. Lovavdelingen ga grønt lys og endelig ble det vedtatt allmenngjøring for verkstedoverenskomsten på verftene og nenmda vedtok samtidig å allmenngjøre de nye satsene i fellesoverenskomst for byggfag. På fellesoverenskomsten for byggfag var vedtaket enstemmig. Arbeidsgivernes representant stemte også for. For byggfag trår vedtaket i kraft umiddelbart. Det vil si at fra og med 7. oktober kan alle som ikke jobber i en bedrift med tariffavtale på norske byggeplasser kreve 7 kroner mer i timen!
Du kan lese en grundigere gjennomgang av tariffnemndas vedtak på FriFagbevegelse.