Nedgang i nyboligpriser

Prisene på nye boliger gikk ned med 2,4 prosent fra 2. til 3. kvartal i år. Det er først og fremst prisene på nye blokkleiligheter og småhus som har gått ned. Prisene på nye blokkleiligheter og småhus viste en nedgang på 5,1 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal i år. Sammenlignet med 3. kvartal i 2016 er prisene 1,3 prosent høyere i 3. kvartal i 2017 viser nye tall i Prisindeks for nye boliger. Vi må tilbake til 3. kvartal 2014 for å finne en like svak årsvekst. 

Prisene på nye eneboliger har gått opp med 2,8 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal 2017. Fra 3. kvartal 2016 har prisene gått opp med 4,2 prosent. prisene er målt på ferdigstillelsespunktet

Les mer: ssb.no