Nedgang i sjukefraværet

Sesong- og influensajusterte tall viser at sjukefraværet for 2. kvartal 2018 var 6,2 prosent. Der er en nedgang på 2 prosent sammenliknet med forrige kvartal. Sammenliknet med 1. kvartal i år gikk det legemeldte sjukefraværet ned med 1,6 prosent og er nå på 5,3 prosent. Det egenmeldte sjukefraværet gikk ned med 4,5 prosent eg er nå på 0,9 prosent.

Det totale sjukefraværet for 1. kvartal 2018 er dermed 6,2 prosent. Nedgangen var lik for menn og kvinner.

Sammenliknet med 2. kvartal i fjor er det en nedgang i sjukefraværet på 4,1 prosent i 2. kvartal 2018. Nedgangen var 4,5 prosent for kvinner og 3,6 prosent for menn. Det legemeldte sjukefraværet er 6,5 prosent for kvinner og 3,7 prosent for menn. 

Oslo er det fylket med det laveste sjukefraværet på 4,1 prosent, fulgt av Rogaland med 4,4 prosent og Sogn og Fjordane med 4,5 prosent. Nordland har landets høyeste sjukefravær med 5,8 prosent, deretter følger Troms og Finnmark med 5,7 prosent

Les mer:  nav.no