NHO saboterer for lønnsøkning

I Norge er ca. halvparten av alle arbeidere organisert, mange av dem i LO. Oslo Bygningsarbeiderforening er en del av LOs nesten 850 000 medlemmer. Mange av landets arbeidsgivere er på sin side organisert i NHO, Næringslivets Hovedorganisasjon, som ble dannet for å samle arbeidsgiverne mot arbeidernes krav.

De siste årene har ledelsen i NHO kjørt et råkjør mot utenlandske arbeideres kamp for verdige vilkår i Norge. I stedet for arbeidsinnvandring ønsker de seg ”begrenset tjenesteimport,” der folk kan kastes ut så snart det ikke er behov for dem, og hvor myndighetene ikke forplikter seg til å betale trygdeytelser og lignende. De er i mot vår kampanje for solidaransvar i byggenæringen (se egen sak), og de jobber hardt for at utenlandske arbeidere skal gå ned i lønn. I stedet for at fagbevegelsens avtalte minstelønn skal gjelde for alle bygningsarbeidere som jobber i Norge, ønsker de en lovbestemt mini-lønn, som ligger mer enn 50 kroner lavere per time enn hva avtalen vår sier.

Som siste ledd i denne kampen, har NHO siden lønnsoppgjøret i april gjort alt de kan for at de nye minstelønnssatsene ikke skal gjøres gjeldende. Det er en statlig nemnd som har til oppgave å allmenngjøre bestemmelsene i lønnsavtalene våre, og egentlig skulle lønnssatsene ha økt med 7 kroner per time fra sommeren av. Men med henvisning til noen mye diskuterte dommer i EF-domstolen, har NHO klart å skremme denne nemnda til å tro at noe slikt vil være ulovlig i henhold til EU-retten. Dette er ikke riktig, men det har vært umulig å få flertall i nemnda før spørsmålet har blitt utredet nærmere.

Dette har mildt sagt gjort oss forbanna, og vi har skjelt ut NHO offentlig for dette hver gang vi har hatt sjansen.

Når denne avisa går i trykken, tyder alt på at vårt syn har fått gjennomslag hos myndighetene, og at de 7 kronene vil legges til minstelønna fra og med høsten 2008 en gang. Om så ikke skjer, så vet dere i alle fall hvem som har ansvaret!

 

 

Jonas Bals