NUF-selskap ofte konkurs

De siste 12 månedene er det registrert nedgang i antall konkurser for alle selskapsformer, med ett viktig unntak, såkalte NUF-selskaper, det vil si norske avdelinger av utenlandske foretak. Ett av hundre NUF går konkurs over en 12-månedersperiode. Det er det betydelig mer enn andre selskapsformer, sier Experian-direktør Gabor Molnar til det oppdragsfinansierte nyhetsbyrået Newswire.Det er Magasinett.org som skriver dette.