Nytt vedtak i tariffnemnda

Nytt vedtak i forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge ble vedtatt 11. oktober 2018, med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v (allmenngjøringsloven) § 5.
 
Forskriften trer i kraft 1. desember 2018 
 
NB! Forskriftene i skips- og verftsindustrien, renhold, byggfag, og elektrofag har bestemmelser om reise, kost og losji. Tariffnemnda har endret denne bestemmelsen slik at reise, kost og losji kun dekkes ved reiser i Norge.