Økningen i ledige stillinger holder fram

De siste tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at tallet på ledige stillinger økte med 10 200 fra 1. kvartal 2017 til samme kvartal i 2018. Den klart sterkeste økningen kom innenfor bergverksdrift og utvinning, en næring dominert av olje- og gassutvinning med tilknyttede tjenester. I 1. kvartal 2018 var det totalt 68 400 ledige stillinger, som er det største tallet for dette kvartalet siden 2012. Sammenliknet med 1. kvartal 2017 utgjorde dette en økning på 10 200 ledige stillinger

Les mer: ssb.no