Over 200 000 midlertidig ansatte

I fjor var det 214 000 midlertidig ansatte i Norge. Midlertidig ansettelse er klart vanligst for dem under 30 år og gjelder kvinner i større grad enn menn. Fra 2015 til 2016 ble det 18 000 flere midlertidig ansatte uten at det var noen nevneverdig økning i samlet sysselsetting. Dermed økte andelen midlertidig ansatte fra 7,9  til 8,7 prosent. 

I første halvår 2017 har imidlertid antallet gått noe ned igjen og det er 11 000 færre midlertidig ansatte enn i første halvår 2016. Det tilsvarer en andel på 8,1 prosent

Les mer: ssb.no