Polakker utgjør fortsatt den største gruppen innvandrere i Norge

Mange av innvandrere fra EØS-området er arbeidsinnvandrere, og sysselsettingsgraden blant innvandrere fra EØS-landene i øst var på 75,3 prosent i 4. kvartal 2018. Polakker utgjør fremdeles den desidert største gruppen innvandrere i Norge med 98 700 personer:det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 

Ved inngangen til 2019 var 765 108 innvandrere og 179 294 norskfødte med innvandrereforeldre registrert bosatt i Norge. Tilsvarende tall ved inngangen til 2018 var henholdsvis 746 700 og 170 000.

Polakker utgjør fremdeles den desidert den største gruppen innvandrere i Norge med 98 700 personer. Det utgjør dobbelt så mange som den nest størst grupen, som er innvandrere fra Litauen, med 39 300 bosatte. 

Disse etterfølges av innvandrere fra Sverige med 35 600. Sterkest tilvekst blant innvandrere er fra Syria . Per 1. januar 2019 var det registrert 30 800 innvandrere fra Syria.

Les mer: fafoostforum.no