Stå på for tariffavtale!

Styret i Fellesforbundet avd 603 Oslo Bygningsarbeiderforening  har vedtatt en støtteuttalelse til de streikende ved bedriften Sekkingstad i Hordaland. Oslo Bygningsarbeiderforening har i lengre tid slåss mot arbeidsgivere som nekter de ansatte tariffavtale. Situasjonen ved bedriften Sekkingstad er i tillegg spesiell fordi hele driften ble satt bort til Norse Productions på Skaganeset ene og alene for å unngå likebehandlingsprinsippet i arbeidsmiljøloven.

Styret i Oslo Bygningsarbeiderforening støtter de streikende med følgende uttalelse:

 

Stå på for tariffavtale!

Oslo Bygningsarbeiderforening har i lengre tid slåss mot arbeidsgivere som nekter de ansatte tariffavtale. Vi er sterkt bekymret for utviklinga, som dessverre ser ut til å gå i en retning hvor det å få normale arbeidsforhold ikke lenger er en selvfølge. Dette rammer ikke bare de ansatte som nektes slike rettigheter, men også alle andre ved at tariffavtalenes betydning reduseres.

Situasjonen ved bedriften Sekkingstad AS i Hordaland er i tillegg spesiell fordi hele driften ble satt bort til selskapet Norse Production ene og alene for å unngå likebehandlingsprinsippet i arbeidsmiljøloven!

Vi er derfor glade for at de ansatte i Norse Productions på Skaganeset ikke finner seg i denne utviklinga, men er villige til å streike for tariffavtale. Når det ikke nytter på andre måter er kamp den eneste muligheten.

Styret i Fellesforbundet avd 603 Oslo Bygningsarbeiderforening støtter de streikende og ønsker dem lykke til i kampen. Samtidig oppfordrer vi våre klubber og andre fagforeninger til å vise sin solidaritet.

Petter Vellesen

leder

Vedtatt på styremøte den 26.09.2017