Stabilt sjukefravær

Det sesong- og influensajusterte sjukefraværet var 6,3 prosent i 2. kvartal 2017. Det er en nedgang på 0,04 prosent  fra 1. kvartal 2017. Sjukefraværet har ligget rundt dette nivået de siste fire årene. Også for menn og kvinner hver for seg var det bare små endringer.

Sammenliknet med sjukefraværet i 2. kvartal 2001, da den første IA-avtalen ble inngått, har det vært en nedgang i det sesong- og influensajusterte sjukefraværet på 11,4 prosent.

Les mer: ssb.no