Sterk nedgang i byggetillatelser i august

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 43 prosent fra juli til august., viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå. Igansettingstallene varierer en god del fra måned til måned. Den langsiktige trenden viser at det har vært en sterk vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden høsten 2014, som deretter flatet ut i desember 2016.

Sesongjusterte tall viser at bruksareal for andre bygg enn boliger som det ble gitt igangsettingstillatelse til, gikk ned med 40 prosent fra juli til august. Den langsiktige trenden viser at det har vært en nedgang i bruksareal til andre bygg siden august 2016, men med en økning igjen de siste fem månedene.

Fra september 2016 til august 2017 ble det gitt igangsettingstillatelse til 37 600 nye boliger. Det er 9 prosent flere enn i foregående tolvmånedersperiode.

I siste tolvmånedersperiode ble det gitt tillatelse til bygging av 5,8 millioner kvadratmeter bruksarael til annet enn bolig. Det er 4 prosent mer enn i perioden før.

Les mer: ssb.no