Stordalen står ved sitt løfte

I dag avholdt Oslo Bygningsarbeiderforening et møte med Choice Hotels ved advokat Henrik A. Christensen, samt direktør Lars Ottesen og hans advokat Toril Dale fra byggherre Realinvest Holding AS.

 

Bakgrunnen for møtet var at vi i juli i år oversendte et lønnskrav på 1, 4 millioner kroner til Engra d.o.o. i Sarajevo, som er hovedentreprenør på Ansgar Hotell. Rekommandert kopi av kravet ble sendt til Realinvest Holding AS, samt til Choice Hotels – sistnevnte fordi Petter Stordalen kom med klare løfter om at Choice skulle rydde opp på Ansgar dersom ingen andre gjorde det.

 

Fra Realinvest Holding AS har vi aldri hørt noe før i dag. De påsto å ikke kjenne til kravet, selv om Oslo Bygningsarbeiderforening aldri har fått det rekommanderte brevet i retur. Åpenbart verken åpner eller leser de posten sin. Ei heller kjente de til forskriften om allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser i Norge. Det er merkelig, all den tid det er for mistanke om brudd på den forskriften at Økokrim og Arbeidstilsynet gikk til aksjon mot Ansgar Hotell tidligere i år. Denne uvitenheten førte til at store deler av dagens møte gikk med til undervisning og orientering.

 

Overfor Choice har Realinvest Holding AS helt siden tidlig i sommer sagt at de avventer en rapport om de faktiske forholdene på Ansgar. Denne rapporten er under utarbeidelse av et bosnisk firma. Rapporten er ment å skulle dokumentere at det ikke har foregått sosial dumping. Vi har fått opplysninger om at dette skal skje gjennom fabrikasjon av falske beviser i Bosnia. Blant annet skal familiene til flere av de bosniske arbeiderne ha blitt oppsøkt av Engra, med beskjed om å skrive under på at de har mottatt deler av arbeidernes lønn i kontante oppgjør der nede.

 

Realinvest Holding AS sa på dagens møte at denne rapporten skal foreligge førstkommende mandag, den 15. september. Vi har ingen forventninger knyttet til denne rapporten, verken hva angår om den faktisk kommer, eller til innholdet av den. Likevel gir vi firmaet nå en siste sjanse. Dersom rapporten faktisk kommer neste uke, er det også naturlig at både Choice og Oslo Bygningsarbeiderforening får tid til å sette oss inn i påstandene. Derfor har vi avtalt et nytt møte først om 14 dager, den 24. september. Møtet vil finne sted kl. 12 i våre kontorer i Møllergata i Oslo. Engras representant i Norge vil også inviteres til møtet.

 

Uansett hva som måtte komme på bordet under dette møtet, anser vi dette som en deadline med hensyn til vårt krav. Den dagen må det klargjøres hvem som betaler, og når. Våre medlemmer i Engra d.o.o. er under et enormt press, og førstkommende helg blir de siste av dem sendt ut av landet – sannsynligvis for ikke å komme tilbake. Denne saken krever derfor en snarlig løsning. Etter dagens møte har vi heldigvis fått fornyet vår tro på at Choice Hotels mener alvor med sine løfter, og at vi vil komme til enighet om en slik avtale den 24. september – dersom verken byggherre eller entreprenør punger ut.