Støtteuttalelse til de ansatte i Elkjøp Distribusjon

Oslo Bygningsarbeiderforening har i lengre tid slåss mot arbeidsgivere som nekter de ansatte tariffavtale. Vi er sterkt bekymret for utviklinga, som dessverre ser ut til å gå i en retning hvor det å få normale arbeidsforhold ikke lenger er en selvfølge. Vi er derfor glade for at de ansatte ved Elkjøp Distribusjon på Karihaugen ikke finner seg i denne utviklinga, men er villige til å streike for tariffavtale. Når det ikke nytter på andre måter er kamp den eneste muligheten.

Under er det enstemmige vedtaket fra styremøtet i Oslo Bygningsarbeiderforening 26.06.2018:

Stå på for tariffavtale!

Oslo Bygningsarbeiderforening har i lengre tid slåss mot arbeidsgivere som nekter de ansatte tariffavtale. Vi er sterkt bekymret for utviklinga, som dessverre ser ut til å gå i en retning hvor det å få normale arbeidsforhold ikke lenger er en selvfølge. Dette rammer ikke bare de ansatte som nektes slike rettigheter, men også alle andre ved at tariffavtalenes betydning reduseres.

Vi er derfor glade for at de ansatte ved Elkjøp Distribusjon på Karihaugen ikke finner seg i denne utviklinga, men er villige til å streike for tariffavtale. Når det ikke nytter på andre måter er kamp den eneste muligheten.

Det er heller ikke slik at arbeidsgivere kan velge hvilken tariffavtale som måtte passe dem. Ved Elkjøp Distribusjon har Norsk Transportarbeiderforbund krevd at det er Grossistavtalen som skal gjøres gjeldende.

Styret i Fellesforbundet avd 603 Oslo Bygningsarbeiderforening støtter de streikende og ønsker dem lykke til i kampen. Samtidig oppfordrer vi våre klubber og andre fagforeninger til å vise sin solidaritet.

Petter Vellesen

leder