Styret anbefaler å stemme ja ved årets tariffoppgjør

Tariffoppgjøret 2018
 
Styret i Fellesforbundet avd 603 Oslo Bygningsarbeiderforening  har behandlet det anbefalte meklingsforslaget 2018.
 
Vi er fornøyde med at det kommer på plass ordninger som tetter de mest urettferdige hullene i AFP-ordningen, men vi er veldig usikre på hvordan dette vil slå ut i praksis. Det vi er sikre på, er at det vil oppstå nye hull, og at det ikke er siste gangen vi diskuterer pensjonsspørsmål i tariffoppgjøret.
 
Slitertillegget er på plass, og det er vi glade for, selv om dette fortsatt ikke gjør AFP-ordningen til en pensjon for sliterne. Men med dette tillegget vil det bli lettere å avslutte arbeidslivet med verdighet.
 
Vi registrerer at Fellesforbundets forhandlere er fornøyd med resultatet når det gjelder reise, kost og losji. I denne omgang vil ikke dette ha noen innvirkning for bygningsarbeiderne, men vi håper det på sikt fører til at vi også i vår bransje fører til at ingen kan konkurrere ut andre ved å unnlate å betale for slike utgifter.
 
Styret er svært skuffet over at det ikke lyktes LO å få på plass pensjon fra første krone i OTP-ordningen. Vi er allikevel innforstått med at dette er en ordning som må ordnes lovveien, så vi forventer at stortingspolitikerne ser hvor urettferdig dette er og tar opp tråden fra tariffoppgjøret.
 
Det mest skuffende med oppgjøret er kanskje at det ble så «billig» for arbeidsgiverne og ikke bidrar mye til omfordeling i en økonomi hvor forskjellene blir stadig større. Finansieringen av «slitertillegget» blir som kjent tatt fra sluttvederlagsordningen, og et generelt tillegg på en krone øker ikke kjøpekrafta. Byggebransjen er inne i en høykonjunktur, og vi oppfordrer klubbene våre til å forhandle lokalt i forhold til bedriftenes «økonomiske virkelighet», det vil si ta ut så mye som mulig i de lokale forhandlingene. De forbundsvise tilpasningsforhandlingene slo bra ut for Fellesoverenskomsten for Byggfag, så alt i alt ble det ikke noe dårlig økonomisk oppgjør for bygningsarbeidernes vedkommende.
 
Helheten i forslaget er slik at styret i Fellesforbundet avd 603 Oslo Bygningsarbeiderforening  anbefaler våre medlemmer å stemme ja ved uravstemminga.
 
Styret i Fellesforbundet avd 603 Oslo Bygningsarbeiderforening