Svært mange lovbrudd i arbeidslivet i 2008

Arbeidstilsynet har aldri avdekket så mange lovbrudd i arbeidslivet som i 2008. Tidsskriftet Arbeidsmiljø melder at det er en økning på over 50 prosent fra foregående år. 15 194 ganger reagerte Arbeidstilsynet i 2007. I 2008 var tallet økt til 23 121 reaksjoner i forbindelse med tilsyn.

Et mer målretta og strategisk tilsynsarbeid  kan være årsaken til disse tallene mener direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen.
Arbeidstilsynet har prioritert tilsyn i de bransjene der de mener at behovet er størst.

Det er bygg- og anleggsbransjen som har hatt flest tilsyn fra Arbeidstilsynet. Varehandelen er nummer to. Over halvparten av Arbeidstilsynets "besøk" har vært i bedrifter i disse to bransjene.