Svak nedgang i igangsettingstillatelser

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 2 prosent fra oktober til november, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå. Igangsettingstallene varierer en god del fra måned til måned, viser statistikken Byggeareal. Den langsiktige trenden viser at det har vært en sterk vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden november 2014, men med en nedgang fra desember 2016.

Sesongsjusterte tall viser at bruksareal for andre bygg enn boliger som det ble gitt igangsettingstillatelse til, gikk opp med 11 prosent fra oktober til november. Den langsiktige trenden viser at det har vært en nedgang i bruksareal til andre bygg siden august 2016, men med en svak økning de siste fire månedene.

Les mer: ssb.no