Svak nedgang i sjukefraværet

Sesong- og influensajusterte tall viser at sjukefraværet for 1. kvartal 2018 var 6,4 prosent. Det er 0,1 prosentpoeng lavere enn i 4. kvartal 2017.

Sammenliknet med 4. kvartal i fjor gikk det sesongjusterte legemeldte sjukefraværet ned med 2,3 prosent og er nå på 5,4 prosent. Det egenmeldte sjukefraværet er stabilt på 1,0 prosent. 

Det totale sjukefraværet for kvinner gikk ned fra 8,3 prosent til 8,1 prosent.

Les mer: nav.no