Veksten i bygg og anlegg fortsatte i fjor

Omsetningen i bygg og anlegg økte med 5,4 prosent fra 2016 til 2017. Den totale omsetningen i bygge- og anleggsvirksomheten var 93,6 milliarder kroner i 2017; 24 milliarder mer enn året før. Utviklingen i omsetningen for bygge- og anleggsvirksomhetene har vært positiv siden 2010. Den prosentvise endringen i omsetning for bygg og anlegg totalt sett har holdt seg rundt en økning på 5 til 6 prosent årlig de siste fem årene. Enkelte næringsområder, slik som anleggsarbeid, har derimot større variasjon ennn de andre områdene. Også 2017 var et år preget av oppgang for virksomhetene innen bygg og anlegg med en økning på 5,4 prosent sammenliknet med 2016.

Det var virksomheter i ferdiggjøring av bygninger som hadde høyest vekst i 2017. Disse virksomhetene økte omsetningen med 8,8 prosent sammenliknet med 2016. Virksomhetene i næringen anleggsvirksomhet, og særlig de med aktivitet i området bygging av veier og jernbaner, har vist en kraftig vekst i løpet av de siste par årene. Økningen innen bygging av veier og jernbaner har derimot avtatt i 2017, og i 4. termin snudde veksten til nedgang. Omsetningen for virksomhetene i anleggsvirksomhet endte dermed på en total økning på 2,4 prosent i 2017.

Les mer: ssb.no