Vi tilbyr Harald Langemyhr bistand

 

Oslo Bygningsarbeiderforening samler for tiden inn dokumentasjon fra de ansatte hos Byggmester Harald Langemyhr AS. Dette arbeidet vanskeliggjøres av at de fleste arbeiderne nå befinner seg i Polen, men vi har til til tross for dette nå mottatt dokumentasjon fra 40 arbeidere. Vi regner ut lønnskrav basert på dette, som vi vil være klare med i begynnelsen av neste måned. Disse bekrefter de funnene som Arbeidstilsynet har gjort. Oslo Bygningsarbeiderforening vil så snart vi er ferdige med å utregne lønnskravene ta kontakt med Byggmester Harald Langemyhr AS og Omsorgsbygg, og sørge for at de ansatte får den lønna de har krav på.

 

Vi registrerer med glede at både Oslo Kommune og Byggmester Langemyhr er seg sitt ansvar bevisst, og signaliserer at de vil ordne opp i sakene. Vi registrerer også at Byggmester Langemyhr trenger advokater for å ”avdekke” lønns- og arbeidsforhold i sin egen bedrift, og vi vil derfor vederlagsfritt være behjelpelige med å orientere firmaet om hva de har bedrevet – i form av usaklige oppsigelser, underbetaling, overtidsarbeid og innkvartering under uverdige forhold.