Vikarbyrådirektivet og likebehandling

Stortinget har vedtatt å implementere EUs vikarbyrådirektiv i norsk rett. De fleste endringene trer i kraft 1. januar 2013. Den viktigste endringen er at innleide arbeidstakere skal behandles likt som ansatte hos innleier. Fellesforbundet fikk også gjennom dette likebehandlingsprinsippet i lønnsoppgjøret 2012. I lenkene under kan du lese mer om de viktigste endringene, og få tilgang til ofte stilte spørsmål.

Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller bemanningsselskap omfattet av overenskomsten i innleiebedriften og skal ha lønns- og arbeidsvilkår som om de var ansatt i innleiebedriften. Fra samme tidspunkt kan bemanningsselskap omfattes av de ordinære overenskomstene, ut fra hva de utleide arbeidstakerne jobber med (arbeidets art)

Veiledningshefte for innleide og tillitsvalgte

Spørsmål og svar om innleiebestemmelsene (fellesforbundet)

Nowe przepisy dla pracowników tymczasowych (fellesforbundet)

Information about new regulations for agency workers (fellesforbundet)