Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Konkurser i uke 12/2017

Det var en nedgang i antall konkursåpninger fra forrige uke, men tallene er fortsatt veldig høye. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 17 firma innen byggenæringen, samt i 4 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 24.03.17   |   Les mer

Små endringer i byggetillatelser

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk opp med 2 prosent fra januar til februar, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå. Den langsiktige trenden viser en klar vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden oktober 2014, men med en liten nedgang de siste fire månedene fra et rekordhøyt nivå. 23.03.17   |   Les mer

Konkurser i uke 11/2017

Ei ny, fæl, konkursuke, sjøl om det var en liten nedgang fra forrige uke. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 21 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 17.03.17   |   Les mer

Enighet i mellomoppgjøret mellom LO og NHO

Dette er et solidarisk oppgjør. Vi har sikret et generelt tillegg til alle og et løft til de lavest lønte, mange av dem kvinner, sier LO-leder Gerd Kristiansen, til LOs hjemmeside. Forhandlingsresultatet innebærer at alle de som omfattes av oppgjøret, får et generelt tillegg på kr 1000 i året. 14.03.17   |   Les mer

Konkurser i uke 10/2017

Det var en kraftig økning i antall konkursåpninger denne uka. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 24 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 10.03.17   |   Les mer
Syndiker innhold