Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Konkurser i uke 38/2016

Det var en liten økning i antall konkursåpninger denne uka. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 17 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 23.09.16   |   Les mer

Flere boligtillatelser i august

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk opp med 12 prosent fra juli til august, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå. Dette skjer etter en nedgang på 13 prosent fra juni til juli. Igangsettingstallene varierer en god del fra måned til måned. Den langsiktige trenden viser en klar vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden oktober 2014. 22.09.16   |   Les mer

Snart kan utenlandske fagbrev bli godkjent

I oktober får fagarbeidere fra Tyskland og Polen anledning til å søke om å få utdanningen sin godkjent i Norge. I første omgang gjelder det rørlegger-, tømrer,- betongarbeider,- frisør,- og kjøttskjærerfaget. De som får søknaden godkjent får en dokumentasjon på at kvalifikasjonene tilsvarer et norsk fag- eller svennebrev. Med dette starter man med å tette det som i mange år har vært et gapende hull i det norske godkjenningssystemet for utenlandsk utdanning. 21.09.16   |   Les mer

Konkurser i uke 37/2016

Fortsatt veldig høye konkurstall, sjøl om det var en nedgang fra forrige uke. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 16 firma innen byggenæringen, samt i 2 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 16.09.16   |   Les mer

Færre jobber ved siden av alderspensjonen

57 prosent av alderspensjonistene i alderen 62-66 år var i jobb ved utgangen av 2. kvartal 2016. Det er en nedgang på 2 prosentpoeng fra samme periode i 2015. Nedgangen har sammenheng med nedgangskonjunkturen de siste årene og den økende arbeidsløsheten blant seniorer. Antall arbeidsløse over 60 år økte med 20 prosent fra juni 2015 til juni 2016. 15.09.16   |   Les mer
Syndiker innhold