Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Ny Fafo-rapport om arbeidstakere i byggenæringen

Fafo har kartlagt arbeidskraften i byggenæringen i 2008 og 2014. I løpet av disse årene er det rekrutteringssvikt blant de unge. Men takket være arbeidsinnvandring er det like fullt sysselsettingsvekst i næringen. Arbeidskraften kartlegges ut fra alder, utdanning, kjønn, yrke og arbeidsinnvandring 18.01.17   |   Les mer

Konkurser i uke 2/2017

Antall konkursåpninger omtrent på samme nivå som forrige uke. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 12 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 13.01.17   |   Les mer

Byggekostnadene opp 3,3 prosent

Statistisk sentralbyrå melder at byggekostnadene for boliger gikk opp med 3,3 prosent fra desember 2015 til desember 2016. Materialkostnadene økte med 4,2 prosent i samme periode, mens arbeidskraftkostnadene økte med 2,0 prosent. Byggekostnadene for boliger gikk opp med 0,1 prosent fra november til desember i fjor, og for eneboliger i tre og boligblokker gikk kostnadene opp med henholdsvis 0,1 og 0,2 prosent i samme periode. 13.01.17   |   Les mer

Boligprisene opp 2,7 prosent

Boligprisene økte med 2,7 prosent fra 3. til 4. kvartal 2016, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå. Prisene på blokkleiligheter økte mest, med 4,4 prosent. I samme tidsrom hadde enebolig og småhus en prisvekst på henholdsvis 1,9 og 1,8 prosent. Boligprisene i Oslo og Akershus økte mest, med respektive 5,2 og 4,7 prosent fra 3. til 4. kvartal 2016. Stavanger og Bergen hadde en økning på 2,6 og 3,0 prosent, mens prisene på boliger i Trondheim ble 1,9 prosent dyrere. 12.01.17   |   Les mer

Konkurser i uke 1/2017

I den første arbeidsuka i det nye året er antall konkursåpninger tilbake på "vanlig" nivå. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 13 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.   06.01.17   |   Les mer
Syndiker innhold