Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Ny godkjenningsordning og ny søkeportal for utenlandsk utdanning

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) lanserte nylig en ny elektronisk søkerportal for utenlandsk utdanning. Portalen omfatter NOKUTs eksisterende godkjenningsordning for høyere utdanning og en helt ny godkjenningsordning for søkere fra Tyskland og Polen med fag- og svennebrev fra følgende yrker: betongfagarbeider, frisør, kjøttskjærer, rørlegger og tømrer. 07.12.16   |   Les mer

Fall i industriproduksjonen

Norsk industriproduksjon falt hele 3,2 prosent i perioden august - oktober 2016, sammenliknet med tremånedersperioden før. Fortsatt er det næringer nær tilknyttet oljesektoren som bidrar mest til denne nedgangen. På månedsbasis, fra september til oktober 2016 var produksjonen uendret. 07.12.16   |   Les mer

Det blir stadig mer farlig avfall

Totalt ble det levert inn cirka 1,41 millioner tonn farlig avfall til godkjent behandling i 2015. Det er en økning på nærmere 75 prosent fra 2003. Brutto nasjonalprodukt og befolkningen har kun økt med henholdsvis 21 og 14 prosent i samme periode. Veksten i farlig avfall som har oppstått i Norge og levert til godkjent behandling er relativt stor sammenliknet med veksten i økonomien og befolkningsutviklingen. 06.12.16   |   Les mer

Konkurser i uke 48/2016

Det var en nedgang i antall konkursåpninger denne uka også. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 9 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. NUF = norskregistrert utenlandsk foretak 02.12.16   |   Les mer

1 100 flere helt arbeidsløse

I løpet av november ble det 1 100 flere helt arbeidsløse, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Summen av helt arbeidsløse og arbeidssøkere som deltar på tiltak, bruttoledigheten, økte med 500 personer. Etter flere måneder med nedgang i arbeidsløsheten har det vært en økning de siste to månedene. Mye av dette skyldes at færre deltar i tiltak og at flere dermed er helt arbeidsløse. 02.12.16   |   Les mer
Syndiker innhold