Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Nedgang i eksport av kontantstøtte

For første gang går antall mottakere av kontantstøtte for barn registrert bosatt i EØS-land ned. Nedgangen er på 9,1 prosent. Fra 1176 mottakere av kontantstøtte i juni 2015 er det i juni 2016 gått ned til 1069 mottakere. Det er nedgangen på 9,4 prosent i antall mottakere med polsk statsborgerskap som er den dominerende årsaken totalt. 23.08.16   |   Les mer

Konkurser i uke 33/2016

Antall konkursåpninger økte en del fra forrige uke. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 17 firma innen byggenæringen, samt i 2 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 19.08.16   |   Les mer

Mindre aktivitet i bygg og anlegg

Etter flere perioder med økt aktivitet i bygge- og anleggsbransjen viser tall for 2. kvartal 2016 en nedgang på 1,7 prosent sammenliknet med kvartalet før. Det var en nedgang i anleggsnæringen på 6,7 prosent, mens byggeaktiviteten var nærmest uendret og viste en økning på 0,4 prosent. Tallene er justert for sesongvariasjoner. Av det samlede antall utførte timer som produksjonsindeksen bygger på, ble 77 prosent av timene utført i byggenæringen, mens 23 prosent ble utført i anleggsvirksomhet. 19.08.16   |   Les mer

Små endringer i byggekostnadene

Byggekostnadene for boliger gikk opp med 0,2 prosent fra juni til juli i år. Materialkostnadene økte med 0,1 prosent i samme periode, mens arbeidskraftkostnadene var uendret fra forrige måned. Byggekostnadene for både eneboliger i tre og boligblokker økte med 0,2 prosent. De tilsvarende materialkostnadene økte med henholdsvis 0,1 og 0,2 prosent i den samme perioden. 17.08.16   |   Les mer

Konkurser i uke 32/2016

Antall konkursåpninger økte en god del denne uka. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 13 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 12.08.16   |   Les mer
Syndiker innhold