Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Konkurser i uke 7/2017

Denne uka var det en liten økning i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 16 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 17.02.17   |   Les mer

Rekordmange nye byggetillatelser

I 2016 ble det gitt igangsettingstillatelser til bygging av 36 200 boliger. Dette utgjør 16 prosent flere boliger enn i 2015. Ikke siden statistikken begynte å måle igangsettingstillatelser i 2000 har det vært registrert høyere tall. Akershus og Oslo ga igangsettingstillatelser til flest boliger. I Akershus ble det gitt igangsettingstillatelser til 5 500 boliger, mens Oslo topper når det gjelder antall blokkleiligheter, med 3 500, etterfulgt av Akershus med 2 900. 17.02.17   |   Les mer

Stabil vekst i bygg og anlegg

Bygge- og anleggsvirksomhetene omsatte for 83,5 milliarder kroner i 5. termin 2016. Det tilsvarer en vekst på 5,7 prosent sammenliknet med samme termin i 2015. Omsetningsveksten innen bygg og anlegg har vært stabil i de tre siste terminene. Omsetningen i 5. termin 2016 fordelte seg mellom de tre næringene i bygg og anlegg med 32,1 milliarder innen oppføring av bygninger, 38,6 milliarder innen spesialisert bygge og anleggsvirksomhet og 12,8 milliarder innen anlegg 15.02.17   |   Les mer

Flest søknader fra Polen

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) mottok til sammen 7 651 søknader om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning i 2016, en liten økning fra året før. Den største endringen i 2016 er den store økningen i antallet søkere fra Syria. Topp tre på søknadstoppen er Polen, Syria og Litauen. Til sammen mottok NOKUT 871 søknader om godkjenning av høyere utdanning tatt ved syriske utdanningsinstitusjoner i 2016. Det er mer enn en dobling fra året før. 13.02.17   |   Les mer

Konkurser i uke 6/2017

Denne uka var det en liten nedgang i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 15 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 10.02.17   |   Les mer
Syndiker innhold