Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Konkurser i uke 42/2016

Denne uka var det en kraftig økning i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 23 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 21.10.16   |   Les mer

Fortsatt vekst i bygg og anlegg

I 3. termin 2016 omsatte bygge- og anleggsvirksomhetene for 77, milliarder kroner. Det er en vekst på 6,7 prosent sammenliknet med samme termin i 2015. Veksten i omsetning i 3. termin gjenspeiles over hele bransjen. Både innen "oppføring av bygninger" og "spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet" var det en økning på 6,9 prosent fra tredje termin 2015. De to næringene hadde en omsetning på henholdsvis 30,6 og 36,2 milliarder kroner. 20.10.16   |   Les mer

Konkurser i uke 41/2016

Til slutt kom det endelig ei uke med kraftig nedgang i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 10 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 14.10.16   |   Les mer

Små endringer i byggekostnadene

Byggekostnadene for boliger gikk ned med 0,1 prosent fra august til september i år og var 2,9 prosent høyere enn i september 2015. Byggekostnadene for både eneboliger i tre og boligblokker gikk ned med 0,1 prosent. Materialkostnadene for de samme boligtypene minket med 0,1 prosent i samme periode. 11.10.16   |   Les mer

Konkurser i uke 40/2016

Fortsatt veldig høye konkurstall, sjøl om det var en nedgang fra forrige uke. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 19 firma innen byggenæringen, samt i 2 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. NUF = norskregistrert utenlandsk foretak 07.10.16   |   Les mer
Syndiker innhold