Oppmålere

Terje Larsen, oppmåler mur
terje.larsen@fellesforbundet.org

Mobil: 98 09 31 35

John Erik Melby, oppmåler maling
e-post: john.erik.melby@fellesforbundet.org

Mobil: 91 16 62 81

Jan Peter Lyngstad, oppmåler betong

Mobil: 93 20 26 17
 
Tor Øyvind Hokåsmoen, oppmåler betong
 
Mobil: 92 21 02 38