Tariffoppgjør, tarifforslag, uttalelser med mer

-Hakkespettboka 2018 (veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør)

 

- Hakkespettboka 2014 (veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør)

- Informator dla oddzialow i zakladowych organizacji zwiazkowych w zwiazku z rokowaniami ukladu zbiorowego (Hakkespettboka 2014)

-Guidelines for departments and clubs during wage settlements
(Hakkespettboka 2014)
/sites/bygningsarbeider.no/files/vedlegg/hakkespettboka_2014_engelsk.pdf

 

- Hakkespettboka 2012. (veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør)

- Informator dla oddzialow i zakladowych organizacji zwiazkowych w zwiazku z rokowaniami ukladu zbiorowego (Hakkespettboka 2012)

TARIFFOPPGJØRET 2012:

#Vedtak angående tariffoppgjæret 2012, vedtatt enstemmig på årsmøtet i Oslo Bygningsarbeiderforening; "Bygningsarbeiderstreiken 2010 førte til at vi fikk hevet minstelønna med over 12 kroner. Det var et godt løft, men det var allikevel et stykke igjen til kravet, som var 85 % av overtidsgrunnlaget. I de to årene som har gått har forskjellen dessverre økt ytterligere. Et av hovedkravene ved årets tariffoppgjør er derfor at vi må få en enda sterkere heving av minstelønna". Les hele vedtaket

#Innleie og minstelønn i byggfagene (magasinett.org, 20.03.2012)

#Det er blitt en tradisjon at Landskonferansene for betongfag, malere, murere, tømrere og rørleggere utgir tariffavis i forkant av tariffoppgjøret. På bakgrunn av den positive mottakelsen de foregående utgivelsene har fått så holdes denne tradisjonen i hevd også foran neste tariffoppgjør.
BYGGFAG - TARIFF 2012

TARIFFOPPGJØRET 2011 / MELLOMOPPGJØRET:

De nye lønnssatsene i byggfag etter årets mellomoppgjør

14.04.2011: LOs representantskap godgjente enstemmig året mellomoppgjør.

Representanskapsmøtet i LO, 22.02.11, slo fast hovedlinjene for årets mellomoppgjør. Sikring av kjøpekraften, kombinert med lav- og likelønnsprofil blir de sentrale oppgavene for LO i årets tariffoppgjør.

Sekretariatet i LO fikk fullmakt til å vedta de endelige kravene. Disse vil bli overlevert NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon) 21. mars
Les den tariffpolitiske uttalelsen fra representantskapet - hovedlinjene for mellomoppgjøret 2010


TARIFFOPPGJØRET 2010:

Styret i Oslo Bygningsarbeiderforening anbefaler medlemmene om å stemme ja i uravstemminga 

Løpeseddel fra Fellesforbundet om meklingsresultatet på norsk og polsk 

Meklingsmannens forslag

Løpeseddel fra streikekomiteen i Oslo

Tariffoppgjøret 2010 - Spesialnummer av tariffavisa, september 2009

Tariffoppgjøret 2010: Forslag fra Oslo Bygningsarbeiderforening kan leses her

Løpeseddel fra Oslo Bygningsarbeiderforening hvor våre krav til tariffoppgjøret presenteres. Hva skjer hvis partene ikke blir enige, hvem skal streike og hva får du i streikestøtte. Er du ikke medlem, meld deg inn nå!
Mer om tariffoppgjøret fra foreningen:
* 85 %
* Hvorfor må overenskomsten gjelde for bemanningsbedriftene?
* Hvorfor må lønnssystemene endres?

Fellesforbundets forhandlingsdelegasjoner

Informasjonsmateriell/debatthefter i forbindelse med tariffoppgjøret, utgitt av Fellesforbundet.

Forbundsstyrets vedtak av krav

Fellesforbundets krav for byggfagene

Slik er gangen i tariffoppgjøret 2010:

November: Forbundsstyret gjennomgår forslagene fra avdelingene
Desember: Seksjonsrådene gjennomgår forslagene fra avdelingene
Desember: Forbundsstyret har sin andre behandling av forslagene
Januar: Forbundsstyret fastsetter krav og oppgjørsform
Februar: LOs representantskap tar stilling til krav og oppgjørsform
Mars: Krav overleveres arbeidsgiverne og forhandlingene starter

Avdelingene har i år sendt inn 2 113 forslag, hvorav 502 forslag er av mer generell karakter, mens resten er krav til endring i overenskomsten. 87 av 128 avdelinger har sendt inn forslag. Dette representerer nær 90 prosent av medlemmene.